Posty

Zauważone na ulicy Słowiańskiej

Bonin - "falowiec" raz jeszcze

Bonin - wieżowiec