Stawna 10


Interesujący budynek na ulicy Stawnej 10.
Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.


Komentarze