Posty

Wysokie kamienice na ulicy Masztalarskiej

Budynki dzielnych poznańskich strażaków

Collegium Maius oraz Kościół Najświętszego Zbawiciela na ulicy Fredry