Industrial na Rolnej


Zabudowa przemysłowa widoczna od strony ulicy Rolnej.
Komentarze