Ulica Wąska


Na wprost ulica Wąska.
Spojrzenie z ulicy Kościelnej, Jeżyce.

Komentarze