Kontakt

Kontakt:

dominika.zurawska@gmail.com

Wszystkie przedstawione na tej stronie zdjęcia są moją własnością.

Wykorzystanie w celach komeryjnych wyłącznie za moją zgodą.

Akcja: Nie kradnij zdjęć!Protected by Copyscape Online Copyright Search


Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.