Tajemne przejścia i wejścia


Powyżej: przejście w stronę osiedla Przyjaźni
 powyżej: budynek zlokalizowany na ul. Nad Wierzbakiem 14, 15/17
przykład budownictwa hitlerowskiego
data: budowy czasy okupacji, lata czterdzieste XX wieku


zabudowa między ulicą generała Maczka a ulicą Urbanowską

Komentarze