piątek, 4 kwietnia 2008

Rataje w oddali/Rataje in the distance

Domki na ulicy Hutniczej/Houses in the Hutnicza street


Prawdopodobnie największe podwórko na świecie/Probably the biggest backyard in the world


Uwaga! Pociąg!/Look out! Train!

Przystanek tramwajowy/Tram stop


Klatka schodowa - ul. Rolna /Staircase - Rolna street