piątek, 19 listopada 2010

Ładny pies nieznanej mi jeszcze rasy :)

Lector si monumentum requiris circumspice

Ślady Mickiewicza w Poznaniu


Jesteśmy na alejach K. Marcinkowskiego.
Oto tabliczka informująca, że w hotelu, który stał na tym miejscu, zamieszkiwał w latach 1831 - 1832 Adam Mickiewicz.
Jak podają źródła, nasz wieszcz przybył do Wielkopolski w sierpniu 1831 roku. Z Wielkopolski zamierzał przedostać się do objętego powstaniem Królestwa Polskiego. Jednak jak wiemy, Mickiewicz planów tych nie zrealizował. Pozostał tu w Wielkopolsce ponad pół roku.

(na podstawie Poznań przewodnik po zabytkach i historii, Wydawnictwo Miejskie 2003)

Pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 Pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.