sobota, 3 maja 2008

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego (Aula UAM) - ul. H. Wieniawskiego

Widok od ul. Św. Marcin

Pomnik Adama Mickiewicza na Placu Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87)

Powyżej: stary budynek Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Budowlę tę wzniesiono w latach 1910 - 1912, wg projektu Johannesa z Chalottenburga.
Początkowo znajdował się tu Dom Ewangelicki.
Po lewej widoczny fragment nowego budynku, zaprojektowanego w latach dziewięćdziesiątych przez Jerzego Gurawskiego.

1 maja, 2 maja, 3 maja